Honoraire Leden

Binnen de RSZV kennen we een tweetal eretitels welke slechts zelden vergeven worden. Leden van verdienste zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene leden vergadering als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.

Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten personen die niet voldoen aan het gestelde in artikel 4 van de statuten.

Leden van verdienste

Dhr. dr. L.J.P.M. van Woerkens

Dhr. M.A. Römer

Dhr. B. Boetes

Dhr. drs. B.M. van Thiel

Dhr. W.M. Balm

Buitengewoon lid

Dhr. C. Veldhuizen†

Dhr. H. Delhaas

Dhr. W. Sligtinglogo-rszv-diapositief

BEZOEK

RSZV

Kralingse Plaslaan 113

3062 CD Rotterdam