Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon van de RSZV

Als vereniging hebben wij een vertrouwenspersoon, in onderstaande blokken kan je vinden wat een vertrouwenspersoon doet en of je deze kan contacten.

Huidig vertrouwenspersoon van de RSZV is Mejuffrouw F. Kuenen, oud-lid van de RSZV. Zij valt te contacten per email:

noosrepsnewuortrev.[antispam].@rszv.nl

Schroom niet om de vertrouwenspersoon te contacten, wanneer je met dergelijke situaties zit. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, dus uw situatie zal niet met andere bestuurs(leden) worden gedeeld, wanneer u dat niet wilt.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang van leden die ongewenste omgangsvormen door andere (bestuurs)leden ervaren. Een vertrouwenspersoon kan hen adviseren en ondersteunen bij de aanpak daarvan. Een vertrouwenspersoon werkt zowel curatief als preventief.

 
Wanneer zoek ik contact op met een vertrouwenspersoon?

Als lid kun je bij de vertrouwenspersoon terecht voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding als je ongewenste omgangsvormen op de vereniging ervaart.

Onder ongewenste omgangsvormen worden verstaan discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten. Dit kan zowel gaan over ongewenste omgangsvormen door leden en bestuursleden.Een vertrouwenspersoon kan ook begeleiding en ondersteuning bieden als een lid een formele klacht wil indienen. De vertrouwenspersoon kan de melder dan bijvoorbeeld begeleiden naar een onafhankelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle leden van een vereniging. 

Ook wanneer je zelf wordt beschuldigd van ongewenste omgangsvormen kan de vertrouwenspersoon helpen met zoeken naar de juiste instantie of hulpverlener, zoals huisarts, gemeente of instantie voor juridische bijstand. Om belangenverstrengeling te vermijden kan de vertrouwenspersoon nooit beide partijen (degene die een klacht heeft en de beklaagde) begeleiden.

 
logo-rszv-diapositief

BEZOEK

RSZV

Kralingse Plaslaan 113

3062 CD Rotterdam