Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC), wie wij zijn en wat doen wij eigenlijk?

Wat betreft het eerste zijn wij een gezelschap bestaande uit leden die al meerdere jaren een actieve rol binnen de vereniging vervullen. We dragen ‘De Zeil’ een warm hart toe en kunnen daarbij nog steeds geen afscheid nemen van het studentenleven. Sommigen van ons zijn lang en breed onderweg naar een glansrijke carrière, anderen doen een poging om af te studeren en weer anderen lukt het aardig om dat afstuderen nog even uit te stellen.

En wat we doen? Gedurende het jaar nemen wij het functioneren van het bestuur onder de loep en dienen wij hen van gevraagd en ongevraagd advies. In vastgestelde besprekingen met het bestuur nemen we met hen de beleidsplannen door en zorgen ervoor dat die op een goede manier afgestemd zijn op het lange termijn plan. Wij ondersteunen daarnaast in het vormgeven van het lange termijn beleid en houden daarbij de interne en externe ontwikkelingen in het oog. Op die manier proberen we zo te navigeren dat ook op de langere termijn de juiste koers gevaren wordt.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren, streven wij binnen de RvC naar diversiteit in kennis en kunde. De functie-specifieke kennis van de verschillende leden én de kennis op inhoudelijke thema’s moeten elkaar goed aanvullen om brede expertise zeker te stellen. Daarnaast is de historie over de RSZV van belang om ontwikkelingen in perspectief te kunnen plaatsen en moet tegelijkertijd ook de huidige situatie op de vereniging goed in beeld blijven.

Kortom, wij zijn een divers gezelschap dat met een biertje in de hand kijkt hoe de boot gezeild wordt, waarbij we af en toe het roer een klein zetje geven.

De RVC bestaat uit:

Jolla Schelling

Joris Bruggeman

Tim de Weerdt

Tom Kapteijn 

Jasper Kamerlogo-rszv-diapositief

BEZOEK

RSZV

Kralingse Plaslaan 113

3062 CD Rotterdam